PL EN
Czasopismo ‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] (Rocz Panstw Zakl Hig) wydawane jest od 1950 roku. Powstało ono z inicjatywny Państwowego Zakładu Higieny (obecna nazwa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy). Czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka zdrowotnego, zdrowia publicznego i innych obszarów związanych z naukami o zdrowiu. Stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z tego zakresu.
Redaktor naczelny: Hanna Mojska
2.3
CiteScore
0.29
SJR
0.443
SNIP
123.28
ICV
20
MNiSW

Bieżący numer

1/2024 vol. 75
 
 
eISSN:2451-2311
ISSN:0035-7715
Journals System - logo
Scroll to top